PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 16.08.2011 0900009 OZ Mikroregión RADOŠINKA Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0900009
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 501 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 5 k zmluve č. 0900009 19.11.2014 0