PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.06.2011 400/3074-01/2011 Slovenská holsteinská asociácia - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
Dokument SCAN

Dokument TEXT
16 114,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené