PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.08.2011 NR00760/2011/PPA Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00760
Dokument SCAN

Dokument TEXT
60 587,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. NR00760 09.09.2014