PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.06.2011 400/2486-01/2011 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Dodatok č.1 k zmluve č. 400/2486-01/2011 - o poskytnutí dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
Dokument SCAN

Dokument TEXT
44 331,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené