PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.08.2011 KE00246 Poľnohospodárske družstvo v Roštári Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE00246
Dokument SCAN

Dokument TEXT
9 135 717,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.KE00246 29.12.2013 -