PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.08.2011 ZV00420 Ing. Vladimír Boroš - SHR Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00420
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7784762,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.ZV00420 09.12.2013