PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.08.2011 ZA00963/PPA Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00963
Dokument SCAN

Dokument TEXT
493 200,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00963 24.07.2016 0