PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.08.2011 ZV01543/PPA Agrobell s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01543
Dokument SCAN

Dokument TEXT
55 134,54 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01543 21.07.2016 0