PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.08.2011 PR01299/PPA Stanislav S K A S K O Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01299
Dokument SCAN

Dokument TEXT
15 420,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01299 31.07.2016 0