PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.08.2011 PR01133/PPA Anna Žáková - SHR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01133
Dokument SCAN

Dokument TEXT
37 630,45 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01133 10.08.2016 -