PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.06.2011 KE01165/PPA CONTAX, s.ro. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01165
Dokument SCAN

Dokument TEXT
462 270,41 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01165 22.06.2016 0