PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.08.2011 PR01334/PPA AKRON, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01334
Dokument SCAN

Dokument TEXT
480 429,68 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01334 16.8.2016 0