PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.08.2011 ZV01542/PPA PD Pliešovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01542
Dokument SCAN

Dokument TEXT
49 728,99 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01542 12.8.2016 0