PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.08.2011 ZA00397 Tatranský spolok na podporu cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00397
Dokument SCAN

Dokument TEXT
79 044,67 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 9.8.2016 -