PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.08.2011 KE01205/PPA František Oravec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01205
Dokument SCAN

Dokument TEXT
499 334,81 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01205 14.08.2016 -