PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.08.2011 4500002/PPA Obec Lipovce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4500002
Dokument SCAN

Dokument TEXT
98 654,24 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4500002 5 rokov po podpise zmluvy