PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.08.2011 8100017/PPA Obec Veľká Tŕňa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100017
Dokument SCAN

Dokument TEXT
35 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100017 5 rokov po podpise zmluvy