PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 30.06.2011 3/2008/PPA/dodatok 1 Komerční banka, a.s. vo veci organizačnej zložky Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 3/2008
Dokument SCAN

Dokument TEXT
0 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou