PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.08.2011 5300010/PPA Obec Krasňany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300010
Dokument SCAN

Dokument TEXT
77 057,13 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300010 5 rokov po podpise zmluvy