PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.08.2011 5300013/PPA Obec Lutiše Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300013
Dokument SCAN

Dokument TEXT
77 058,82 Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300013 5 rokov po podpise zmluvy Pôdohospodárska platobná agentúra