PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 30.08.2011 TN00656 Ing. Martin Vajčner Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00656
Dokument SCAN

Dokument TEXT
3218,09 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00656 11.8.2016 -