PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 31.08.2011 PO00033 BIMPEX, s.r.o. Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PO00033
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 612 988,60 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 k zmluve č. PO00033 20.10.2013 -