PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.09.2011 ZA00847 Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00847
Dokument SCAN

Dokument TEXT
635 084,15 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. ZA00847 19.05.2015 -