PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.09.2011 NR00915 Poľnohospodárske družstvo Jarok Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00915
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 440,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00915 10.02.2015 -