PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.09.2011 1600002 Obec Čerenčany Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1600002
Dokument SCAN

Dokument TEXT
55 126,81 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 1600002 27.10.2015 -