PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.09.2011 ZA00487 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Žilina Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00487
Dokument SCAN

Dokument TEXT
57 573,71 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. ZA00487 28.09.2014 -