PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.07.2011 400/2485-07/2011 Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
Dokument SCAN

Dokument TEXT
50 956,89 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou