PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 07.09.2011 NR00351 Poľnohospodárske družstvo Sokolce Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR00351
Dokument SCAN

Dokument TEXT
920 967,17 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.NR00351 29.12.2013 -