PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.09.2011 NR01478/PPA RÓZSA Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01478
Dokument SCAN

Dokument TEXT
339 631,18 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01478 02.08.2016 -