PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.09.2011 29/2009/241/2009-240 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Zmluve č. 29/2009/241/2009-240-Z zo dňa 31. 12. 2008 o výpožičke nebytových priestorov
Dokument SCAN

Dokument TEXT
0,- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 7.9.2011 31.12.2013 -