PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.07.2011 PR01335/PPA ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ „KYJOV“, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01335
Dokument SCAN

Dokument TEXT
402 641,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01335 22.06. 2016 0