PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.09.2011 Z2915014000401 Ministerstvo financí Slovenskej republiky Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2915014000401
Dokument SCAN

Dokument TEXT
100 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. Z2915014000401 16.10.2014 -