PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.07.2011 208/558-1/2011 Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Zmluuva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 584,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 0