PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 13.09.2011 4700005/PPA Obec Skalka nad Váhom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4700005
Dokument SCAN

Dokument TEXT
62 827,84 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 4700005 5 rokov po podpise zmluvy -