PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.07.2011 411/0595-0001/2011 Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
Dokument SCAN

Dokument TEXT
15 380,63 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 0