PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 14.09.2011 406/323-1/2011 NOVOFRUCT SK, s.r.o. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 943,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra -