PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.07.2011 2011/7 SECURITY Agency, s.r.o. Zmluva o poskytovaní strážnej služby
Dokument SCAN

Dokument TEXT
101 791,20 Pôdohospodárska platobná agentúra 24.6.2012 Možnosť predĺženia zmluvy o 12 mesiacov, náklady na celkové plnenie uvedené vyššie sú na 12 mesiacov (365dní)