PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 14.09.2011 2583/11/2011/PPA Roľnícke družstvo Liptovska Kokava Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2583/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
38 625,23 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2583/11 7.6.2016 -