PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.09.2011 PR00986 Urbárska spoločnosť, pozem. spol. Veľká Franková Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00986
Dokument SCAN

Dokument TEXT
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR00986 8.9.2016 -