PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.09.2011 KE00802 SPOLOČNOSŤ URBARIALISTOV A KOMPOSESORÁT, pozem. spol. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00802
Dokument SCAN

Dokument TEXT
123 256,26 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 12.9.2016 -