PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.09.2011 KE00786 Združenie vlastníkov lesných, poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch Hrhov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00786
Dokument SCAN

Dokument TEXT
413 961,14 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 11.9.2016 -