PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.09.2011 ZA00485 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00485
Dokument SCAN

Dokument TEXT
3 489,10 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00485 28.09.2014 -