PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.09.2011 ZV00111 Poľnohospodárske družstvo Sebedín- Bečov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00111
Dokument SCAN

Dokument TEXT
124 533,37 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00111 23.09.2013 -