PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.09.2011 2766/11/2011/PPA Mlyn Sládkovičovo, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2766/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 803 411,23 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2766/11 04.09.2013 -