PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.09.2011 2400021/PPA Obec Nitrianska Streda Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400021
Dokument SCAN

Dokument TEXT
40 046,53 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2400021 5 rokov po podpise zmluvy -