PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.09.2011 TT00109 DIOS SLOVAKIA, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00109
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 777 231,59 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č.TT00109 25.09.2011