PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 06.07.2011 ZV01147 Lucia Cuperová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01147
Dokument SCAN

Dokument TEXT
6 402,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01147 23.6.2016