PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 06.07.2011 TT00975 Roľnícke družstvo „Vrátno“, Hradište pod Vrátnom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00975
Dokument SCAN

Dokument TEXT
17 365,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT00975 30.6.2016