PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.09.2011 TT00161 Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00161
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 632 806,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00161 28.10.2013 -