PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.09.2011 PR00288/2011/PPA STROJPOL, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00288
Dokument SCAN

Dokument TEXT
81 125,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00288 10.02.20014 -